Hướng dẫn chi tiết cài đặt môi trường react native

Trong số nhiều lựa chọn sáng giá, mình có tìm hiểu qua tất cả thì React Native nổi lên như một siêu sao với nhiều tính năng ưu việt như tốc độ, dễ học, dễ maintaince…. Chúng ta hãy tìm hiểu qua xem React Native là gì? Tại sao nó lại mạnh mẽ vậy và … Đọc tiếp Hướng dẫn chi tiết cài đặt môi trường react native