Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
  Trang chủTagsMo hinh mvp

  mo hinh mvp

  Mô hình MVC là gì? Giải thích dễ hiểu về MVC (Model – View – Controller)

  Ngày nay, trang web có xu hướng tương tác nhiều hơn với người dùng. Các website không chỉ đơn giản là trang HTML, CSS...

  Cách tạo lớp Presenter trong MVP độc lập với Android Application Class

  Một trong những lý do ra đời của mô hình MVP đó là tăng khả năng Unit test ứng dụng. Để làm được điều...

  Kiến trúc MVP trong Android với Dagger2 ,Retrofit

  Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thư viện Dagger2 và Retrofit để tạo dự án theo kiến trúc...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm