Liên hệ

VNTALKING sẽ rất vui lòng nếu nhận được sự phản hồi của các bạn. Nếu có nội dung chưa chính xác, hay nếu muốn đề xuất ý tưởng thì hãy gửi yêu cầu đến VNTALKING. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất và tốt nhất. Cảm ơn!

Thông tin liên hệ:

Email: support@vntalking.com
Fanpage: https://www.facebook.com/vntalking
Địa chỉ mới: Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, T Thái Nguyên

Trụ sở trung tâm đào tạo lập trình VNTALKING