Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Phạm Văn Hải

Phạm Văn Hải

2 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
When you are dead, you don't know you are dead. It's pain only for others. It's the same thing when you are stupid coder.

Bài viết quan tâm