Trang chủ Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android

Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android

Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android- Phần 1: Introduction

Trong tutorial này, mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những kiến thức cần thiết về RecyclerView trong Android như: Mục đích và khi nào sử dụng RecyclerView Các thành phần cấu tạo của RecyclerView. Cách thay đổi layout một RecyclerView. Cách...

Hướng dẫn RecyclerView trong Android- Phần 2: Layout Adapter

Hướng dẫn RecyclerView trong Android- Phần 2: Layout Adapter
Như bài viết trước, mình đã giới thiệu kiến thức cơ bản về RecyclerView như tại sao lại sử dụng RecyclerView, ưu điểm và nhược điểm là gì? Và đừng quên download project mẫu mà mình tạo để cùng thực hành trong suốt series...

Hướng dẫn RecyclerView – Phần 3: ViewHolder trong Android

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật sử dụng ViewHolder trong Android của RecyclerView nhé. Các kỹ thuật sử dụng ViewHolder trong Android trong RecyclerView Đây chính điểm khác biệt so với Listview/Gridview khi ViewHolder là thành phần...

Bài viết quan tâm