Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
Trang chủ Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android

Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật sử dụng ViewHolder trong Android của RecyclerView nhé. Các kỹ thuật sử dụng ViewHolder trong Android trong RecyclerView Đây chính điểm khác biệt so với Listview/Gridview khi ViewHolder là thành phần bắt buộc phải có trong Adapter. Kỹ thuật Cache View trong Adapter (ViewHolder trong Android) Để tạo...
Hướng dẫn RecyclerView trong Android- Phần 2: Layout Adapter
Như bài viết trước, mình đã giới thiệu kiến thức cơ bản về RecyclerView như tại sao lại sử dụng RecyclerView, ưu điểm và nhược điểm là gì? Và đừng quên download project mẫu mà mình tạo để cùng thực hành trong suốt series bài viết này nhé. Để tiếp series về RecyclerView, bài viết này mình tiếp tục...
Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí

Bài viết quan tâm

​Đăng ký để nhận ​miễn phí khóa học lập trình Nodejs trong 7 ngày [Video].