Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
  Trang chủ Kotlin Android cơ bản

  Kotlin Android cơ bản

  thủ thuật kotlin típs

  Mẹo viết code Kotlin cho Android developer không nên bỏ qua

  Kotlin hiện đã trở thành ngôn ngữ chính để lập trình ứng dụng Android, bên cạnh Java đã có phần già nua. Khi mới chuyển sang sử dụng Kotlin, chắc chắn bạn sẽ có...
  Hướng đẫn sử dụng thư viện Volley

  Sử dụng Volley library Android để thao tác với Network API

  Volley library Android là thư viện networking cho các dự án Android. Volley được dùng để quản lý các network request, giúp cho developer đơn giản hóa việc thực hiện kết nối và xử...

  Tìm hiểu Higher-Order Functions và Lambda trong Kotlin

  Phiên bản Java 8 được release vào năm 2014 cùng với một tính năng rất quan trọng đó là Lambda expressions. 2 năm sau thì Kotlin ra đời, tất nhiên tính năng hay ho...
  Kotlin Android cơ bản: Activity, Fragment & Dialog Fragment

  Kotlin Android Fragment, Activity, & Dialog Fragment

  Bài viết trước mình đã giới thiệu các gọi các API cơ bản trong android bằng Kotlin. Chúng ta sẽ tiếp nghiên cứu xem cách sử dụng Android Activity, Kotlin Android Fragment bằng Kotlin...
  Kotlin Android cơ bản- Những API trong Android cơ bản

  Sử dụng những API cơ bản trong Android với Kotlin

  Bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Android Studio để có thể code được Kotlin. Nếu bạn đang sử dụng Android Studio phiên bản mới nhất thì có thể bỏ...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm