Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí

  mvp

  Tìm hiểu Dagger 2 trong Android – Bắt đầu từ cơ bản

  Trong bài viết về kiến trúc MVP trong Android, mình đã từng giới thiệu thư viện Dragger2, một thư viện Dependency Injection mạnh mẽ...

  Kiến trúc MVP trong Android với Dagger2 ,Retrofit

  Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thư viện Dagger2 và Retrofit để tạo dự án theo kiến trúc...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm