Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí

Code Snippets

Tổng hợp những đoạn code nhỏ nhưng tiện lợi, hữu ích và giải quyết rất nhiều vấn đề thường gặp về logic trong dự án.

Làm việc với Javascript nhiều rồi nhưng bạn đã bao giờ gặp trường hợp mà khi cần clone một object chưa? Có bao giờ bạn chỉnh sửa một object thì cả hai object đều bị thay đổi? Ví dụ...
Làm việc với Array – Mảng là một trong những công việc thường xuyên nhất. Mình cũng có nhiều bài viết chuyên sâu hoặc thủ thuật để làm việc với mảng được hiệu quả hơn. Bài hôm nay, mình sẽ...
Không biết các bạn làm việc với ngôn ngữ lập trình khác thấy thế nào, chứ với Javascript mình thấy sướng vô cùng. Đặc biệt là khi thao tác với mảng (Array) và Object. Array là một trong những kiểu...
Trước hết, chúng ta đều hiểu constant là cách chúng ta khai báo một biến, một đối tượng không thể thay đổi giá trị từ khi nó được khởi tạo. Với Javascript, chúng ta có từ khóa const để khai...
Javascript đúng là một ngôn ngữ lập trình kì dị. Đó là câu nói mà mình hay gặp nhất mỗi khi hỏi các bạn mới học Javascript. Javascript rất mềm dẻo, đơn giản, thậm chí dễ dãi. Không giống như...
Trong hầu hết các dự án lập trình, việc phải thao tác với Date/time diễn ra như cơm bữa. Ví dụ, bạn phải đọc và định dạng ngày tháng nhận được từ server trước khi hiển thị ra giao...
Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

Bài viết quan tâm