Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
Trang chủ Học lập trình Angular từ A-Z

Học lập trình Angular từ A-Z

[Angular-Day 4] Thực hành component, directive và service
Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo một ứng dụng Angular, các thành phần cơ bản cũng như cấu trúc thư mục một dự án Angular. Như đã hứa, trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ bắt tay vào implement các Angular component, directive and service để tạo ứng dụng MySpotify như mình đã giới thiệu. 😉...
Cấu trúc dự án Angular
Ở phần trước, chúng ta đã biết cách tạo một mới một dự án Angular bằng công cụ Angular CLI. Hôm nay, mời bạn tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc thư mục, chức năng của chúng trong dự án. Sau đó thì tìm hiểu thêm về cơ chế compile mã Typescript trong dự án Angular nhé. Trước khi bắt...
Cài đặt Angular và tạo dự án Hello World
Phần tiếp theo trong series học lập trình Angular 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau từng bước cài đặt môi trường phát triển Angular, sau đó sẽ bắt tay vào tạo ứng dụng Angular đầu tiên nhé. Mình sẽ không dài dòng làm mất thời gian của mọi người, bắt tay vào việc thôi. Cài đặt công cụ cần thiết Phần...
Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí

Bài viết quan tâm

​Đăng ký để nhận ​miễn phí khóa học lập trình Nodejs trong 7 ngày [Video].