Trang chủ Hướng dẫn tích hợp Google Drive vào Android app

Hướng dẫn tích hợp Google Drive vào Android app

Tích hợp Google Drive vào ứng dụng Android từ A-Z – Phần 1

Tích hợp Google Drive vào ứng dụng Android
Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ lữu trữ file trên cloud như: dropbox, Google Drive, Box...Nếu bạn có ý định xây dựng một ứng dụng như quản lý file, chia sẻ file hay sao lưu dữ liệu người dùng lên cloud... thì bài...

Tích hợp Google Drive SDK vào ứng dụng Android từ A-Z – Phần 2

hướng dẫn tích hợp google drive sdk
Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau đăng kí ứng dụng với Google Drive để có thể tích hợp Google Drive SDK. Phần 2 của series hướng dẫn tích hợp Google Drive SDK, chúng ta sẽ tiến hành code để ứng dụng có...

Hướng dẫn tích hợp Google Drive vào ứng dụng từ A-Z – Phần 3

hướng dẫn tích hợp google drive
Đây là phần cuối cùng trong series hướng dẫn tích hợp Google Drive SDK vào ứng dụng Android. Như 2 phần trước, mình đã hướng dẫn các bạn đăng kí với Google Drive và bắt đầu cấu hình trên ứng dụng. Ở phần 2, chúng...

Bài viết quan tâm