Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
  Trang chủTagsKotlin android

  kotlin android

  Cách viết Navigation khoa học, dễ bảo trì trong dự án Android

  Điều hướng (Navigate) giữa các màn hình là một trong những kỹ thuật cốt lõi trong kiến trúc ứng dụng. Cách bạn tiếp cận...

  RxJava – Thời đại lập trình Reactive programming ứng dụng Android đã tới

  Trước mình làm dự án Javascript và Nodejs, mình phải làm việc rất nhiều với tư duy hướng sự kiện. Lúc đó mình cứ...

  Kotlin Android Fragment, Activity, & Dialog Fragment

  Bài viết trước mình đã giới thiệu các gọi các API cơ bản trong android bằng Kotlin. Chúng ta sẽ tiếp nghiên cứu xem...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm