Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
  Trang chủTagsKotlin Android cơ bản

  Kotlin Android cơ bản

  Sử dụng Intelligent constants trong lập trình Android

  Constants được sử dụng ở khắp mọi nơi trong hầu hết các dự án. Với dự án Android cũng vậy, chúng được sử dụng...

  Kotlin trên Android – từ cơ bản tới nâng cao

  Sau thời gian Android chính thức hỗ trợ ngôn ngữ Kotlin. Dường như cộng đồng lập trình Android cũng đã bắt đầu phải thích...

  Sử dụng Volley library Android để thao tác với Network API

  Volley library Android là thư viện networking cho các dự án Android. Volley được dùng để quản lý các network request, giúp cho developer...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm