Xem thêm
  Tổng hợp khóa học lập trình miễn phí
  Trang chủTagsPresenter trong MVP

  Presenter trong MVP

  Cách tạo lớp Presenter trong MVP độc lập với Android Application Class

  Một trong những lý do ra đời của mô hình MVP đó là tăng khả năng Unit test ứng dụng. Để làm được điều...
  Tài liệu học lập trình di động bằng React Native tiếng việt

  Bài viết quan tâm