Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Đặng Võ

Đặng Võ

3 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Nếu không có requirements hoặc design thì lập trình cũng chỉ như là nghệ thuật của việc thêm bug vào đoạn trống của text file mà thôi

Bài viết quan tâm