Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Lương Văn Đông

Lương Văn Đông

6 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Tất cả lập trình viên đều là những nhà viết kịch và tất cả máy tính đều là những diễn viên tồi.

Bài viết quan tâm