Quy tắc đặt tên chuẩn cho Android Resource

0

Là developer chuyên nghiệp thì việc phải tuân theo style convention khi code là điều bắt buộc. Mình tin rằng, khả năng cao là bạn cũng đã từng sử dụng thư viện để code clean hơn, dễ đọc hơn. Và cũng đã từng tuân theo các chuẩn đặt tên như camelCase cho Java Android. Thế còn dimensions, strings… thì sao? Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải đặt tên chuẩn cho các file Android Resource không?

Có lẽ là không. Chúng ta tạo ra rất items trong các tệp và khó tìm thấy một tệp, khó cả quản lý chúng luôn. Tên các resources file thường được đặt theo kiểu chữ thường và ngăn cách nhau bằng gạch dưới “_”.

Bài viết này, chung ta cùng xem đặt tên các resource cho Android như nào là chuẩn nhé!

Quy tắc đặt tên chuẩn cho Android resource

Quy ước đặt tên chuẩn cho Android Resource

#1. Các file cho Layout

Layout file phải khớp với tên của các component Android mà chúng được thiết kế. Ví dụ: nếu chúng ta đang tạo layout màn hình SignInActivity, tên của tệp layout phải là activity_sign_in.xml.

Một trường hợp hơi khác một chút là khi chúng ta tạo layout để inflated bằng Adapter. Ví dụ trong trường hợp sau: để điền một ListView hoặc Recyclerview , tên của layout sẽ bắt đầu bằng item_

Quy tắc đặt tên chuẩn cho Android resource

Nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn về Recyclerview thì VNTALKING có một series rất chi tiết: Hướng dẫn toàn tập RecyclerView trong Android

#2.  Cách đặt tên String

Tên string bắt đầu bằng tiền tố xác định chúng thuộc về phân mục nảo. Chúng ta sử dụng quy tắc sau: <HOW>_<DESCRIPTION> để đặt tên string. <HOW> cho biết lý do string được sử dụng và <description> để cung cấp thêm thông tin

Ví dụ:

  • <string name=”label_home”>Home</string>: label chính là <how> còn home là <description> dùng để miêu tả cho string.
  • <string name=”hint_user_name”>Enter Your Name</string>: how = hint và user_name là <description>

#3. Drawables

Với drawables thì Chúng ta sử dụng quy tắc: <WHAT>_<DESCRIPTION> để đặt tên. <WHAT> là Button, Dialog, Divider, Icon, … Còn <description> là để cung cấp thêm thông tin.

Để các bạn dễ hiểu hơn, mình cùng xem bảng bên dưới nhé

Quy tắc đặt tên chuẩn cho Android resource

#4. Còn Dimensions thì sao?

Các bạn chỉ nên định nghĩa có giới hạn các dimensions và tái sử dụng càng nhiều càng tốt trong ứng dụng.

Quy tắc đặt tên như sau:

<WHAT>_<WHERE>_<SIZE>

  • <WHAT> : Nó có thể là width(in dp), height (in dp), size (if width == height), margin(in dp), padding(in dp), elevation(in dp). text_size(in sp).
  • <WHERE>: Có thể là bất kỳ mục cụ thể nào hoặc loại bỏ phần này nếu dimen này được sử dụng trong tất cả màn hình của ứng dụng.
  • <SIZE>: : Nó có thể là dp hoặc sp.

Quy tắc đặt tên chuẩn cho Android resource

Xong rồi đó! Mặc dù quy ước này không bao gồm tất cả các loại resource. Nhưng nó đưa ra giải pháp dễ sử dụng nhất cho những loại resource phổ biến.

Nếu bạn có quy ước khác thì hãy đề xuất bên dưới để mình và mọi người có thể tìm hiểu thêm từ trải nghiệm của bạn nhé.

 

Bình luận. Đặt câu hỏi cũng là một cách học

avatar
  Theo dõi bình luận  
Thông báo