Cách tạo Chat Head bubble giống mini chat trên Zalo

9
Dịch vụ dạy kèm gia sư lập trình

Mini chat trên Zalo là tính năng cho phép người dùng vừa làm việc vừa chat với bạn bè. Tính năng này có vẻ như lấy ý tưởng từ chat head của Facebook Messenger thì phải!?

Mình rất thích tính năng vì khả năng đa nhiệm của nó. Ví dụ, bạn đang đọc email thì nhận được tin nhắn từ Zalo, bạn có thể trả lời tin nhắn ngay mà không phải tắt emal app và mở zalo app lên.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo một chat head bubble đơn giản, cho phép người dùng có thể di chuyển vị trí của nó khắp màn hình.

1. Kiến thức cơ bản

Chat head là một cửa sổ nổi đè lên giao diện của các app khác. Hệ thống Android cho phép một app đè lên một app khác nếu có permission: android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW.

Chúng ta dùng background service để đè một widget lên trên RootView của ứng dụng đang mở. Do đó, nó luôn hiện lên trên các app khác.

Để có thể kéo khắp màn hình, chúng ta cần override OnTouchListener() để chat head tương tác với hành động của người dùng và thay đổi vị trí trên màn hình.

❤ Nếu chưa biết về runtime permission, mời bạn đọc bài viết này: Bàn luận về Runtime permission trong Android

Chat head như facebook
Chat head như facebook

2. Tiến hành viết code tạo chat head bubble

Tất nhiên, bạn cần tạo mới một project bằng Android Studio. Bài này, mình sẽ không hướng dẫn cách project mới nữa, bạn có thể đọc lại ở đây: Tạo project mới bằng Android Studio

Sau khi có project mới rồi, chúng ta tiền hành code thôi.

Bước 1: Thêm Permision

Thêm permission: android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW vào file AndroidManifest.xml. Permission này cho phép app tạo cửa sổ đè lên các app khác.

<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>

Bước 2: Tạo layout

Chúng ta tạo một file xml cho layout, đặt tên là layout_chat_head.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="65dp"
  android:id="@+id/chat_head_root"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical">

  <!--Profile image for the chat head.-->
  <ImageView
    android:id="@+id/chat_head_profile_iv"
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:src="@drawable/ic_android_circle"
    tools:ignore="ContentDescription"/>

  <!--Close button-->
  <ImageView
    android:id="@+id/close_btn"
    android:layout_width="26dp"
    android:layout_height="26dp"
    android:layout_marginLeft="40dp"
    android:src="@drawable/ic_close"
    tools:ignore="ContentDescription"/>
</RelativeLayout>

💦 Bạn có thể đọc kỹ hơn về cách xây dựng layout: Layout trong Android và cách thiết kế layout hỗ trợ đa màn hình

Bước 3: Thêm View vào WindowManager và xử lý drag.

Tạo một service: ChatHeadService.java. Khi nào bạn muốn hiển thị thì khởi động service này bằng hàm startService().

Trong phần onCreate() của service, chúng ta sẽ thêm layout vào góc trái phía trên của cửa sổ.

public class ChatHeadService extends Service {
  private WindowManager mWindowManager;
  private View mChatHeadView;


  public ChatHeadService() {
  }


  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    return null;
  }


  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    //Inflate the chat head layout we created
    mChatHeadView = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.layout_chat_head, null);


    //Add the view to the window.
    final WindowManager.LayoutParams params = new WindowManager.LayoutParams(
        WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
        WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
        WindowManager.LayoutParams.TYPE_PHONE,
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE,
        PixelFormat.TRANSLUCENT);
   
    //Specify the chat head position
//Initially view will be added to top-left corner
    params.gravity = Gravity.TOP | Gravity.LEFT;
    params.x = 0;     
    params.y = 100;
   
    //Add the view to the window
    mWindowManager = (WindowManager) getSystemService(WINDOW_SERVICE);
    mWindowManager.addView(mChatHeadView, params);


//….
//….
  }


  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mChatHeadView != null) mWindowManager.removeView(mChatHeadView);
  }
}

Để người dùng có thể kéo chat head khắp màn hình, chúng ta sẽ override OnTouchListener().

Mỗi khi người dùng chạm vào chat head, chúng ta sẽ ghi lại tọa độ (x, y ) ban đầu và khi người dùng di chuyển ngón tay, app sẽ tính toán tọa độ (x, y) mới và di chuyển.

Khi người dùng click vào biểu tượng [x] ở góc phải bên trên của chat head, chúng ta stop service để đóng chat head bubble.

Vẫn trong ChatService.java, bạn thêm đoạn code sau:

//Set the close button.
ImageView closeButton = (ImageView) mChatHeadView.findViewById(R.id.close_btn);
closeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    //close the service and remove the chat head from the window
    stopSelf();
  }
});

//Drag and move chat head using user's touch action.
final ImageView chatHeadImage = (ImageView) mChatHeadView.findViewById(R.id.chat_head_profile_iv);
chatHeadImage.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {
  private int lastAction;
  private int initialX;
  private int initialY;
  private float initialTouchX;
  private float initialTouchY;

  @Override
  public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
    switch (event.getAction()) {
      case MotionEvent.ACTION_DOWN:

        //remember the initial position.
        initialX = params.x;
        initialY = params.y;

        //get the touch location
        initialTouchX = event.getRawX();
        initialTouchY = event.getRawY();

        lastAction = event.getAction();
        return true;
      case MotionEvent.ACTION_UP:
        //As we implemented on touch listener with ACTION_MOVE,
        //we have to check if the previous action was ACTION_DOWN
        //to identify if the user clicked the view or not.
        if (lastAction == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
          //Open the chat conversation click.
          Intent intent = new Intent(ChatHeadService.this, ChatActivity.class);
          intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
          startActivity(intent);

          //close the service and remove the chat heads
          stopSelf();
        }
        lastAction = event.getAction();
        return true;
      case MotionEvent.ACTION_MOVE:
        //Calculate the X and Y coordinates of the view.
        params.x = initialX + (int) (event.getRawX() - initialTouchX);
        params.y = initialY + (int) (event.getRawY() - initialTouchY);

        //Update the layout with new X & Y coordinate
        mWindowManager.updateViewLayout(mChatHeadView, params);
        lastAction = event.getAction();
        return true;
    }
    return false;
  }
});

Bước 4: Handle Overdraw permission

Bước cuối cùng, để hiện thị chat head, bạn phải khởi động ChatService.java.

Trước đó, chúng ta phải kiểm tra xem app có permission android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW hay không?

Các Android có API level 22 trở về trước, permission này được bật tự động. Từ android sau API 22, chúng ta phải bật permission thủ công khi được sự cho phép của người dùng.

Lưu ý: SYSTEM_ALERT_WINDOW là loại permission đặc biệt, bạn không thể cấp quyền ngay trong ứng dụng được. Bắt buộc phải cấp quyền trong màn hình setting của hệ thống.

Để bật permission, ứng dụng cần phải mở màn hình quản lý permission để người dùng có thể thay đổi (chấp nhận hoặc không) permission qua action: Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION.

Lệnh này sẽ mở ra màn hình như dưới đây:

android persmission

Dưới đây là một phần code MainActivity để hiển thị chat head khi SYSTEM_ALERT_WINDOW permission được cho phép.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private static final int CODE_DRAW_OVER_OTHER_APP_PERMISSION = 2084;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Check if the application has draw over other apps permission or not?
    //This permission is by default available for API<23. But for API > 23
    //you have to ask for the permission in runtime.
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M && !Settings.canDrawOverlays(this)) {

      //If the draw over permission is not available open the settings screen
      //to grant the permission.
      Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION,
          Uri.parse("package:" + getPackageName()));
      startActivityForResult(intent, CODE_DRAW_OVER_OTHER_APP_PERMISSION);
    } else {
      initializeView();
    }
  }

  /**
   * Set and initialize the view elements.
   */
  private void initializeView() {
    findViewById(R.id.notify_me).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        startService(new Intent(MainActivity.this, ChatHeadService.class));
        finish();
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == CODE_DRAW_OVER_OTHER_APP_PERMISSION) {

      //Check if the permission is granted or not.
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        initializeView();
      } else { //Permission is not available
        Toast.makeText(this,
            "Draw over other app permission not available. Closing the application",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();

        finish();
      }
    } else {
      super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    }
  }
}

❤ Bạn có thể hứng thú với một vài thông tin về Activity Android

Xong rồi. Hãy thử chạy app để kiểm tra kết quả. Dưới đây là một mẫu giao diện của app.

Lời kết

Các bạn có thể download toàn bộ source code của bài hướng dẫn này tại đây nhé:

Nếu vẫn còn băn khoăn chỗ nào thì comment bên dưới nhé! Good luck!

💦 Đọc thêm bài viết hướng dẫn học lập trình Android:

Dịch vụ phát triển ứng dụng mobile giá rẻ - chất lượng
Bài trước10+ trang get link fshare tốc độ cao – ổn định 2023
Bài tiếp theoPhần mềm giả lập iOS trên PC tốt nhất
Tên đầy đủ là Dương Anh Sơn. Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội. Mình bắt đầu nghiệp coder khi mà ra trường chẳng xin được việc đúng chuyên ngành. Mình tin rằng chỉ có chia sẻ kiến thức mới là cách học tập nhanh nhất. Các bạn góp ý bài viết của mình bằng cách comment bên dưới nhé !

9
Bình luận. Cùng nhau thảo luận nhé!

avatar
  Theo dõi bình luận  
Mới nhất Cũ nhất Nhiều voted nhất
Thông báo
Minh Tâm Nguyễn
Guest
Minh Tâm Nguyễn

Tạo xong rồi làm sao để khi ấn vào biểu tượng ngoài màn hình quay vào ứng dụng vậy

hoàng quang linh
Guest
hoàng quang linh

cho mình hỏi tại sao nó cứ bị lỗi chỗ mWindowManager.addView(mChatHeadView, params); vậy

Trí Dương
Member
Trí Dương

Chạy thì ổn, nhưng bấm vào button ở mainActivity thì lại ko hiện chat head bạn ơi

Lê
Guest

Sao lúc chạy bị lỗi nhỉ. lần đầu chạy thử android studio nên cũng không rành lắm.

TVD
Guest
TVD

WOW, thì ra tạo cái này cũng dễ nhỉ!

Tú
Guest

AD ơi. Sao down được file code về vậy ạ? Chỉ e vs. em đaq muốn tạo 1 cái chathead