[Cầm tay chỉ việc] Hướng dẫn tạo ứng dụng Calculator

0

Như các bạn đã biết, tạo được một ứng dụng Android là một điều khá khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn sau khi bạn xem qua bài viết dưới đây. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tạo ứng dụng Calculator Android đơn giản (bằng cách sử dụng Android Studio 3.x) bao gồm các chức năng như cộng, trừ, nhân, chia, logarit, lập phương, căn bậc hai, căn bậc ba.

Khoan ! Bạn có thể download full source của bài hướng dẫn tại đây nhé.

Tiếp theo trước khi bắt đầu, hãy xem trước thành quả mà chúng ta có thể làm được như dưới đây. Ứng dụng này vừa có một nút bấm để refresh rất rõ ràng lại vừa có bộ đôi nút Enter – Key giao diện màu xanh để hiển thị kết quả. Vùng giao diện đen phía trên cùng cho phép người dùng nhập những con số tính toán.

tutorial tạo ứng dụng Caculator android

8 bước đơn giản tạo ứng dụng Calculator

Để tạo 1 ứng dụng như trên, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1. Mở Android Studio và tạo mới một New Project tên là My Calculator. Nếu chưa thạo cách sử dụng Android Studio click vào hình dưới nhé.tao ung dung calculator android

Bước 2. Chọn API 16 và sau đó tạo một Empy Activity
Bước 3. Tiếp theo, hãy kéo 2 textviews thả vào giao diện Design của file activity_main.xml và thực hiện như sau:

 • Thay đổi thuộc tính file, thiết lập lại màu sắc textview1 thành màu đen (“#000000”) và textview2 (nơi kết quả được hiển thị) thành màu xanh lá cây (#02b54b), loại bỏ phần lề.
 • Thiết lập phần lề dưới = 8sp và thiết lập chiều ngang = match_parent và chiều cao = wrap_content.
 • Tiếp đến, chúng ta thay đổi căn chỉnh văn bản của cả 2 textviews như textEnd.
 • Thiết lập ID là txt1 và txt2.
 • Giới hạn kích thước 4 phía của txt1và giới hạn txt2 dưới txt1. Để biết thêm thông tin hãy xem mã bên dưới.

Tiếp theo đến bước 4 tạo ứng dụng Calculator nhé!

Bước 4. Kéo Linear Layout ở phía dưới của textview và chèn 4 nút (button).

 • Thiết lập Linear layout với chiều rộng là match_parent và chiều cao là wrap_content.
 • Thiết lập định hướng trang là horizontal.
 • Giới hạn layout dưới txt2 như trong code phía dưới.
 • Thay đổi màu nút (button) và thiết lập chiều rộng và chiều cao là wrap_content.
 • Thêm ID và text tương ứng vào các nút.

tao ung dung android

Bước 5. Chèn phía dưới Linear layout một layour khác và giới hạn layout này với Linear layout phía trên. Thiết lập ID giống như trên và thay đổi các text tương ứng.

❤ Đừng bỏ lỡ: Lập trình ứng dụng cho di động – Có nên chọn nghề này không?

Bước 6. Tương tự như vậy, chúng ta tạo 2 nút Enter và Clear bằng cách kéo 2 nút vào layout phía dưới.
code android

Nếu vẫn thấy khó hiểu thì các bạn hãy sử dụng Code dưới đây.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#606060"
  tools:context="com.faultinmycode.mycalculator.MainActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/txt1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8sp"
    android:background="#000000"
    android:textAlignment="textEnd"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="25sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.025"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.016" />

  <TextView
    android:id="@+id/txt2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8sp"
    android:background="#02b54b"
    android:textAlignment="textEnd"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="50sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/txt1"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt1" />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="8sp"
    android:layout_marginTop="8sp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/txt2"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt2">

    <Button
      android:id="@+id/add"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="Add" />

    <Button
      android:id="@+id/sub"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="Subtract" />

    <Button
      android:id="@+id/mul"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="Multiply" />

    <Button
      android:id="@+id/div"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="Division" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="8sp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout"
    tools:layout_editor_absoluteY="212dp">

    <Button
      android:id="@+id/nine"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="9"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/eight"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="8"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/seven"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="7"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/sq"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="x^2"
      android:textSize="25sp" />


  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="8sp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout2">

    <Button
      android:id="@+id/six"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="6"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/five"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="5"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/four"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="4"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/sqrt"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="SQRT"
      android:textSize="25sp" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="8sp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout3">

    <Button
      android:id="@+id/three"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="3"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/two"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="2"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/one"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="1"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/zero"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="0"
      android:textSize="25sp" />


  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="8sp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout4">

    <Button
      android:id="@+id/log"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="Log10"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/cub"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="x^3"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/cubroot"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="CubRT"
      android:textSize="25sp" />

    <Button
      android:id="@+id/dec"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#e55c00"
      android:text="."
      android:textSize="25sp" />


  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/enter"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8sp"
    android:background="#77db35"
    android:text="Enter"
    android:textSize="25sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout5"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.032" />

  <Button
    android:id="@+id/clear"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="#007aff"
    android:text="Clear"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="25sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/enter"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.074" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Bước 7. Bây giờ hãy vào MainActivity.java và chạy code.

 • Tạo các nút và TextView (tham khảo một vài kỹ thuật textview Android) , bên cạnh đó tham khảo ID trong tiệp XML sử dụng code:
button = findViewById (R.id. [ Respective_ID);
 • Các nút từ 0-9 và số thập phân, chúng ta sử dụng setOnClickListener tạo ra tính năng onClick, như trong code dưới đây. Điều này cho phép chúng ta sử dụng các chữ số như biến Text
TextView: txt1.setText(txt1.getText()+"1");
 • Sau đó chúng ta tạo một phương thức colorChange để thay đổi màu sắc của toán tử khi sử dụng bằng mã:
public void colorChange(Button b){
  b.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.colorAccent)); 
}
 • Để thiết lập lại các nút này, chúng ta cần allReset() trong đó có thể thay đổi lại màu sắc. Mã này là:
public void allReset(){
  [Button].setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.[Button_Color]));
}
 • Bây giờ, để chạy phép toán chúng ta cần thiết lập những giá trị trong khoảng kết quả các phép toán. Tiếp đến, tạo hai cặp biến var1 và var2. Giá trị của chúng sẽ được xuất phát từ txt1
 • Để lấy được giá trị của var1, chúng ta sẽ ép kiểu từ String sang kiểu Double như đoạn sau:
public void setVar1(){
  var1 = Double.parseDouble(txt1.getText().toString());
}
 • Sau đó, chúng ta tạo onClickListener cho nút Add.
add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
  @Override 
  public void onClick(View view) { 
    setVar1(); 
    colorChange(add); 
    buttonFalse(); addition = true; 
} });
 • Trong đoạn mã ở trên chúng ta đã thiết lập giá trị var1 lần đầu tiên, sau đó đã thay đổi màu sắc của các nút. Sau đó chúng ta vô hiệu hóa nút cộng và đặt lại bằng cách sử dụng hàm buttonFalse() và bổ sung biến boolean được thiết lập true (giả thiết là false khi bắt đầu). Việc bổ sung sẽ được thực hiện ngay sau khi nhập lại biến thứ hai và nhấp nút Enter. Hàm buttonfalse() có thể được tìm thấy phía dưới.
 • Các phép toán trừ, chia và nhân trong tạo ứng dụng Calculator cũng thực hiện tương tự như trên.
 • Với các phép Logarit, căn bậc hai, bình phương và lập phương, chúng ta đã tạo các kết quả có sẵn mà không cần người dùng phải ấn Enter bởi vì môuix phép toán chỉ có 1 kết quả duy nhất.
 • Enter là nút tính toán chính, nhưng trước đó chúng ta phải thiết lập var2; setOnClickListener đầu tiên như đoạn code dưới:
var2 = Double.parseDouble(txt1.getText().toString());
 • Sử dụng If-else code như dưới đây:
if(addition){ ans = var1 + var2; 
} else if (subtract){ ans = var1 — var2; 
} else if (multiply){ ans = var1 * var2; 
} else if (divide){ ans = var1 / var2; 
} else { ans = ans + 0; }
 • Bây giờ hãy thiết lập ans cho txt2 và để vô hiệu hóa nút enter bằng cách sử dụng code sau:
txt2.setText(ans.toString()); enter.setEnabled(false);
 • Để chạy lại, dùng phương thức allReset sẽ thiết lập lại màu sắc, tính khả dụng của tất cả các button và textview bằng đoạn code dưới đây:
package com.faultinmycode.mycalculator;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Button b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b0, enter, add, sub, mul, div, clear, sq, sqrt;
  Button cb, cbrt, dec, log10;
  TextView txt1, txt2;
  Double var1;
  Double var2;
  Double ans;
  Boolean addition = false, subtract = false, multiply = false, divide = false;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    b1 = findViewById(R.id.one);
    b2 = findViewById(R.id.two);
    b3 = findViewById(R.id.three);
    b4 = findViewById(R.id.four);
    b5 = findViewById(R.id.five);
    b6 = findViewById(R.id.six);
    b7 = findViewById(R.id.seven);
    b8 = findViewById(R.id.eight);
    b9 = findViewById(R.id.nine);
    b0 = findViewById(R.id.zero);
    add = findViewById(R.id.add);
    sub = findViewById(R.id.sub);
    mul = findViewById(R.id.mul);
    div = findViewById(R.id.div);
    sq = findViewById(R.id.sq);
    sqrt = findViewById(R.id.sqrt);
    cb = findViewById(R.id.cub);
    cbrt= findViewById(R.id.cubroot);
    dec = findViewById(R.id.dec);
    log10 = findViewById(R.id.log);
    enter = findViewById(R.id.enter);
    clear = findViewById(R.id.clear);


    txt1 = findViewById(R.id.txt1);
    txt2 = findViewById(R.id.txt2);

    //to show value of this button in textView1
    b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"1");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"2");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"3");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"4");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"5");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"6");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"7");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"8");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b9.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"9");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    b0.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+"0");
      }
    });

    //to show value of this button in textView1
    dec.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        txt1.setText(txt1.getText()+".");
      }
    });


    //To calculate Log with base 10
    log10.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(log10);
        ans = Math.log10(var1);
        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);
        buttonFalse();
      }
    });

    //To Add
    add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(add);
        buttonFalse();
        addition = true;
      }
    });

    //To subtract
    sub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(sub);
        buttonFalse();
        subtract = true;
      }
    });

    //To multiply
    mul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(mul);
        buttonFalse();
        multiply = true;
      }
    });

    //To divide
    div.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(div);
        buttonFalse();
        divide = true;
      }
    });

    //To calculate square
    sq.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(sq);
        ans = var1 * var1;
        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);
        buttonFalse();
      }
    });

    //To calculate square Root
    sqrt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(sqrt);
        ans = Math.sqrt(var1);
        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);
        buttonFalse();
      }
    });

    //To calculate cube
    cb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(cb);
        ans = var1 * var1 * var1;
        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);
        buttonFalse();
      }
    });

    //To calculate Cube Root
    cbrt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        setVar1();
        colorChange(cbrt);
        ans = Math.cbrt(var1);
        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);
        buttonFalse();
      }
    });

    //To clear and refresh everything!
    clear.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        allReset();
      }
    });

    //To calculate answer
    enter.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        var2 = Double.parseDouble(txt1.getText().toString());
        if(addition){
          ans = var1 + var2;
        } else if (subtract){
          ans = var1 - var2;
        } else if (multiply){
          ans = var1 * var2;
        } else if (divide){
          ans = var1 / var2;
        } else {
          ans = ans + 0;
        }

        txt2.setText(ans.toString());
        enter.setEnabled(false);

      }
    });

  }

  //To disable buttons
  public void buttonFalse(){

    sub.setEnabled(false);
    mul.setEnabled(false);
    div.setEnabled(false);
    add.setEnabled(false);
    txt1.setText("");
  }

  //To set val1 value
  public void setVar1(){
    var1 = Double.parseDouble(txt1.getText().toString());
  }

  //to reset all buttons and textview
  public void allReset(){
    sq.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    sqrt.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    cb.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    cbrt.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    log10.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    add.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    mul.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    sub.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));
    div.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.buttonColor));

    enter.setEnabled(true);
    sub.setEnabled(true);
    mul.setEnabled(true);
    div.setEnabled(true);
    add.setEnabled(true);

    txt1.setText("");
    txt2.setText("");

  }

  //to change button color
  public void colorChange(Button b){
    b.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.colorAccent));
  }
}

Bước 8. Đã xong! Chạy thử ứng dụng và cho mình biết về trải nghiệm của bạn ở phía dưới nhé.

Kết luận

Vậy là chỉ với 8 bước các bạn newbie hoàn toàn có thể tạo ứng dụng Calculator cho mình rồi. Nếu có gì thắc mắc hoặc cần đóng góp ý kiến hãy comment bên dưới nhé!

Dịch vụ phát triển ứng dụng mobile giá rẻ - chất lượng

Bình luận. Cùng nhau thảo luận nhé!

avatar
  Theo dõi bình luận  
Thông báo